«RwS bank» оновлено довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА-. Рішення про оновлення кредитного рейтингу прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи банку за 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Банк з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

В своєму звіті агентство звертає увагу на зміни в структурі активів «RwS bank» за перші три місяці 2018 року: частка кредитів та заборгованості клієнтів банку зросла з 5,48% до 10,20%, або на 4,72 п.п. (з 27,93 млн. грн. до 48,778 млн. грн.); частка грошових коштів та еквівалентів зменшилась на 8,57 п.п. до 37,44%.

На думку агентства, такі зміни в структурі активів «RwS bank» позитивно впливають на діяльність банку. «RwS bank» продовжує нарощувати об’єми бізнесу, завдяки чому збільшує свою присутність на кредитному ринку.

Регулятивний капітал «RwS bank» (Н1) станом на 01.04.2018р. складає 210,6 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу банку (Н2) зменшився з 47,07% до 39,77%, або на 7,3 п.п. Незважаючи на дане скорочення, «RwS bank» підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості «RwS bank» регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Нормативи ліквідності «RwS bank» станом на 02.05.2018 складають: Н4 – 158,88%, Н5 – 114,42%, Н6 – 61,61%.

За підсумками перших трьох місяців 2018 року банк отримав прибуток у розмірі 1,602 млн. грн.

Крім того, за перший квартал 2018 року, в порівнянні з тим же періодом 2017 року, виросли всі ключові показники дохідності «RwS bank». Так, процентні доходи збільшились на 97,49% до 4,73 млн. грн., комісійні доходи – на 175,87% до 10,254 млн. грн., результат від операцій з іноземною валютою виріс у 13,3 рази до 4,257 млн. грн., чистий процентний дохід – на 39,68% до 2,605 млн. грн.

Банк продовжує розширювати спектр своїх послуг і продуктів для клієнтів та в березні 2018 року приєднався до міжнародної системи грошових переводів MoneyGram.

Таким чином, згідно з даними звітності, «RwS bank» забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативів ліквідності, продовжує нарощувати обсяги бізнесу, забезпечив приріст процентних, комісійних доходів та результату від операцій з іноземною валютою, а також продемонстрував прибуток за підсумками першого кварталу 2018 року. Відповідні фактори дозволили агентству оновити рейтинг «RwS bank» до uaAА-.

 

Довідка:

«RwS bank» спеціалізується на наданні повного спектру банківських послуг приватним особам та корпоративним клієнтам: розрахунково-касове обслуговування, валютні операції, видача банківських гарантій, факторингове обслуговування, депозитні програми та зарплатні проекти та ін.

В Києві у «RwS bank», окрім Головного офісу, функціонує вісім відділень. У регіонах банк представлений двома відділеннями у Львові, і по одному в Дніпрі, Вінниці та Коростені.


15 травня 2018

купівля продаж
USD 27.9 28.15
EUR 32 32.6
RUB 0.38 0.42