Інформація до оприлюднення

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Банківська ліцензія №277 (24.11.2016)
Витяг з Державного реєстру банків
Свідоцтво учасника Фонду №230 (07.12.2016)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (05.01.2017)
Свідоцтво Рейтингового агентства НРА «Рюрік» про довгостроковий кредитний рейтинг (27.05.2022)
Свідоцтво про участь у Національній платіжній системі «Український платіжний простір» і отримання ліцензії на використання торговельної марки (17.03.2017)
Публічна пропозиція на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб
Публічна пропозиція на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб
Публічна пропозиція на укладення Договору про надання послуги «Переказ з картки на картку»
Кодекс корпоративного управління «RwS bank»
Політика винагороди

 

Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, інші внутрішні положення Банку, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них

 

Положення про Загальні збори акціонерів
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про винагороду членів Наглядової ради
Положення про винагороду Правління

 

Інформація щодо заборгованості пов’язаних з банком осіб

 

Станом на 01.06.2022 боржники, які є пов’язаними з «RwS bank» особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів – відсутні

 

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Протокол №23052022/2 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Протокол №2 про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Протокол №1 про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.05.2022 (дата оприлюднення - 20.05.2022)
Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 23 травня 2022 року
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.05.2022 (дата оприлюднення 12.04.2022)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 12.04.2022)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.04.2022 (дата оприлюднення 04.04.2022)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.02.2022 (дата оприлюднення 02.02.2022)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.01.2022 (дата оприлюднення 01.02.2022)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.01.2022 (дата оприлюднення 18.01.2022)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 18.01.2022)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 03.02.2022 (дата оприлюднення 18.01.2022)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата оприлюднення 18.01.2022)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.12.2021 (дата оприлюднення 20.12.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.12.2021 (дата оприлюднення 16.12.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 03.12.2021)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 20.12.2021 (дата оприлюднення 03.12.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата оприлюднення 03.12.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 30.11.2021 (дата оприлюднення 03.12.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.11.2021 (дата оприлюднення 29.11.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.11.2021 (дата оприлюднення 24.11.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного ЗЗА, запропоновані акціонером (дата оприлюднення 15.11.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 25.10.2021)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 26.11.2021 (дата оприлюднення 25.10.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата оприлюднення 25.10.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.10.2021 (дата оприлюднення 25.10.2021)
Проміжна інформація емітента цінних паперів за II квартал 2021 року
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 27.07.2021 (дата оприлюднення 28.07.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.07.2021 (дата оприлюднення 23.07.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.07.2021 (дата оприлюднення 05.07.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.07.2021 (дата оприлюднення 05.07.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.06.2021 (дата оприлюднення 29.06.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.06.2021 (дата оприлюднення 25.06.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата оприлюднення 25.06.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 25.06.2021)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 27.07.2021 (дата оприлюднення 25.06.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного ЗЗА, запропоновані акціонером (дата оприлюднення 24.06.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.05.2021 (дата оприлюднення 28.05.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата оприлюднення 28.05.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 28.05.2021)
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 02.07.2021 (дата оприлюднення 28.05.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.05.2021 (дата оприлюднення 21.05.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07.05.2021 (дата оприлюднення 11.05.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.04.2021 (дата оприлюднення 27.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.04.2021 (дата оприлюднення 27.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.04.2021 (дата оприлюднення 26.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.04.2021 (дата оприлюднення 23.04.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021 р. (дата оприлюднення 22.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.04.2021 (дата оприлюднення 21.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.04.2021 (дата оприлюднення 20.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.04.2021 (дата оприлюднення 19.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.04.2021 (дата оприлюднення 16.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.04.2021 (дата оприлюднення 15.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13.04.2021 (дата оприлюднення 14.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.04.2021 (дата оприлюднення 13.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.04.2021 (дата оприлюднення 12.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07.04.2021 (дата оприлюднення 08.04.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.03.2021 (дата оприлюднення 31.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 29.03.2021 (дата оприлюднення 30.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.03.2021 (дата оприлюднення 29.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.03.2021 (дата оприлюднення 26.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24.03.2021 (дата оприлюднення 25.03.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2021 р. (дата оприлюднення 25.03.2021)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах (дата оприлюднення 25.03.2021)
Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою (дата оприлюднення 25.03.2021)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 26.04.2021 (дата оприлюднення 25.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.03.2021 (дата оприлюднення 24.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.03.2021 (дата оприлюднення 23.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.03.2021 (дата оприлюднення 22.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.03.2021 (дата оприлюднення 19.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.03.2021 (дата оприлюднення 18.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.03.2021 (дата оприлюднення 17.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.03.2021 (дата оприлюднення 16.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.03.2021 (дата оприлюднення 15.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.03.2021 (дата оприлюднення 12.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.03.2021 (дата оприлюднення 12.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.03.2021 (дата оприлюднення 11.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.03.2021 (дата оприлюднення 10.03.2021)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.2021 р. (дата оприлюднення 09.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.03.2021 (дата оприлюднення 09.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 04.03.2021 (дата оприлюднення 05.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 03.03.2021 (дата оприлюднення 04.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.03.2021 (дата оприлюднення 03.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.03.2021 (дата оприлюднення 02.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.02.2021 (дата оприлюднення 01.03.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24.02.2021 (дата оприлюднення 25.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.02.2021 (дата оприлюднення 24.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.02.2021 (дата оприлюднення 23.02.2021)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 18.02.2021 (дата оприлюднення 22.02.2021)
ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 22.02.2021)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 12.03.2021 (дата оприлюднення 22.02.2021)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 22.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.02.2021 (дата оприлюднення 22.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2021 (дата оприлюднення 19.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.02.2021 (дата оприлюднення 18.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.02.2021 (дата оприлюднення 17.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.02.2021 (дата оприлюднення 16.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.02.2021 (дата оприлюднення 15.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.02.2021 (дата оприлюднення 11.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 08.02.2021 (дата оприлюднення 09.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 04.02.2021 (дата оприлюднення 05.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.01.2021 (дата оприлюднення 03.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.01.2021 (дата оприлюднення 02.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 29.01.2021 (дата оприлюднення 01.02.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.01.2021 (дата оприлюднення 27.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.01.2021 (дата оприлюднення 26.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.01.2021 (дата оприлюднення 25.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.01.2021 (дата оприлюднення 22.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.01.2021 (дата оприлюднення 21.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.01.2021 (дата оприлюднення 21.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.01.2021 (дата оприлюднення 19.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.01.2021 (дата оприлюднення 18.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.01.2021 (дата оприлюднення 16.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13.01.2021 (дата оприлюднення 14.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.01.2021 (дата оприлюднення 13.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.01.2021 (дата оприлюднення 12.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 06.01.2021 (дата оприлюднення 11.01.2021)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28.12.2020 (дата оприлюднення 29.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24.12.2020 (дата оприлюднення 28.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.12.2020 (дата оприлюднення 22.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.12.2020 (дата оприлюднення 21.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.12.2020 (дата оприлюднення 17.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.12.2020 (дата оприлюднення 15.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.12.2020 (дата оприлюднення 14.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.12.2020 (дата оприлюднення 14.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.12.2020 (дата оприлюднення 11.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.12.2020 (дата оприлюднення 10.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 08.12.2020 (дата оприлюднення 09.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07.12.2020 (дата оприлюднення 08.12.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 04.12.2020 р. (дата оприлюднення 08.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 04.12.2020 (дата оприлюднення 07.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 03.12.2020 (дата оприлюднення 04.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.12.2020 (дата оприлюднення 03.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.12.2020 (дата оприлюднення 02.12.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24.11.2020 (дата оприлюднення 24.11.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.11.2020 (дата оприлюднення 23.11.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.11.2020 (дата оприлюднення 11.11.2020)
ППРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 09.11.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 02.11.2020 (дата оприлюднення 09.11.2020)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 09.11.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 02.11.2020 р. (дата оприлюднення 09.11.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 04.11.2020 (дата оприлюднення 05.11.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.10.2020 (дата оприлюднення 02.11.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 29.10.2020 (дата оприлюднення 30.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.10.2020 (дата оприлюднення 27.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.10.2020 (дата оприлюднення 22.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.10.2020 (дата оприлюднення 21.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13.10.2020 (дата оприлюднення 15.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента відт 12.10.2020 (дата оприлюднення 13.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 08.10.2020 (дата оприлюднення 09.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 07.10.2020 (дата оприлюднення 08.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 06.10.2020 (дата оприлюднення 07.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.10.2020 (дата оприлюднення 06.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.10.2020 (дата оприлюднення 05.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.09.2020 (дата оприлюднення 01.10.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.09.2020 (дата оприлюднення 28.09.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.09.2020 (дата оприлюднення 22.09.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.09.2020 (дата оприлюднення 21.09.2020)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.09.2020 р. (дата оприлюднення 17.09.2020)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04.09.2020 р. (дата оприлюднення 07.09.2020)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.09.2020 (дата оприлюднення 04.09.2020)
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 04.09.2020)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 04.09.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ НА 21.09.2020 (дата оприлюднення 04.09.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.09.2020 (дата оприлюднення 14.09.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 31.08.2020 (дата оприлюднення 01.09.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.08.2020 (дата оприлюднення 26.08.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 25.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 25.08.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ НА 25.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 25.08.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 17.08.2020 (дата оприлюднення 19.08.2020)
Проекты решений по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, которые созываются на 21.08.2020, предложенные акционерами, владеющими более 5 процентами акций АТ «РВС банк» (дата оприлюднення 17.08.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.08.2020 (дата оприлюднення 17.08.2020)
Проекты решений по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, которые созываются на 21.08.2020, предложенные акционерами, владеющими более 5 процентами акций АТ «РВС банк» (дата оприлюднення 3.08.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.07.2020 (дата оприлюднення 22.07.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 15.07.2020 (дата оприлюднення 21.07.2020)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 21.07.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 21.08.2020 (дата оприлюднення 21.07.2020)
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 21.07.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.07.2020 (дата оприлюднення 17.07.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.07.2020 (дата оприлюднення 13.07.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.06.2020 (дата оприлюднення 01.07.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.06.2020 (дата оприлюднення 23.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 16.06.2020 (дата оприлюднення 17.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.06.2020 (дата оприлюднення 16.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.06.2020 (дата оприлюднення 11.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.06.2020 (дата оприлюднення 11.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.06.2020 (дата оприлюднення 11.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 03.06.2020 (дата оприлюднення 03.06.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.05.2020 (дата оприлюднення 25.05.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.05.2020 (дата оприлюднення 22.05.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 08.05.2020 (дата оприлюднення 13.05.2020)
Протокол внеочередного общего собрания акционеров АТ «РВС банк»
Протокол годового общего собрания акционеров АТ «РВС банк»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 17.04.2020 (дата оприлюднення 23.04.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.04.2020 (дата оприлюднення 22.04.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.04.2020 (дата оприлюднення 16.04.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.04.2020 (дата оприлюднення 02.04.2020)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АТ «РВС банк» на 24 апреля 2020 (дата оприлюднення 25.03.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 18.03.2020 (дата оприлюднення  25.03.2020)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 25.03.2020)
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 25.03.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24.03.2020 (дата оприлюднення 25.03.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.03.2020 (дата оприлюднення 13.03.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.03.2020 (дата оприлюднення 02.03.2020)
Информация об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка акционеров - 21.02.2020 (дата оприлюднення 25.02.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2020 (дата оприлюднення - 18.02.2020)
Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС банк» (дата оприлюднення 17.02.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ ( вид інформації) від 14.02.2020 року (дата оприлюднення 14.02.2020)
Повідомлення про проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС банк» 27лютого 2020 року з урахуванням спростування від 14.02.2020 (дата публікації 14.02.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС банк» 27лютого 2020 року (з недостовірною інформацією) (дата публікації 14.02.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ від 14.02.2020 (дата публікації 14.02.2020)
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА РВС БАНК від 27лютого 2020 року (дата оприлюднення 27.01.2020)
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 22.01.2020 (дата оприлюднення 27.01.2020)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 27.01.2020)
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 27.01.2020)
Повідомлення про невоєчасне розкриття особливої інформації емітента від 29.04.2020 (дата публикації 06.05.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 13.01.2020 (дата публикації 13.01.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 13.01.2020 (дата публикації 13.01.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 09.01.2020 (дата публикації 09.01.2020)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 23.12.2019 г. (дата публикації 23.12.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від12.12.2019 г. (дата публикації 13.12.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.11.2019 г. (дата публикації 21.11.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 14.06.2019 (дата публикації 19.07.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.06.2019 (дата публикації 19.07.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 14.06.2019 г. (дата публикації 19.07.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від12.06.2019 г. (дата публикації 19.07.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.04.2019 г. (дата публикації 02.05.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.04.2019 г. (дата публикації 02.05.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 23.04.2019 г. (дата публикації 24.04.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 19.04.2019 г. (дата публикації 22.04.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 05.04.2019 г. (дата публикації 08.04.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 18.03.2019 г. (дата публикації 19.03.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.03.2019 г. (дата публикації 13.03.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.03.2019 г. (дата публикації 13.03.2019) 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від15.02.2019 г. (дата публикації 18.02.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.01.2019 г. (дата публикації 21.01.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.01.2019 г. (дата публикації 04.01.2019)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (06.12.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (03.12.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.12.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (14.11.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (22.10.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (07.09.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (20.08.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15.08.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15.08.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (27.04.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.04.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.04.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.01.2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (05.09.2017)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (30.08.2017)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (25.04.2017)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (04.01.2017)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (09.11.2016)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (04.11.2016)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (28.10.2016)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (29.04.2016)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (14.04.2016)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (08.04.2016)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (09.10.2015)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (02.09.2015)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (02.09.2015)
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (11.08.2015)
РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 14082019/9 АТ «РВС банк» (18.08.2019)
РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №25042018/02 ПАТ «РВС банк» (25.04.2018)
РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №25042017/01 ПАТ «РВС банк» (25.04.2017)
+38 044 590 00 00 +38 0 800 500 590 З питань кредитування +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування