Тарифи для карток «MasterCard» фізичним особам

Пакет послуг «Персональний MasterCard» для фізичних осіб

 

Назва операції / послуги Тариф, без ПДВ
Примітки
Тип картки: MasterCard World Debit Chip PayPass
Валюта рахунку: UAH (гривня), USD (дол. США), EUR (євро), GBP (британський фунт), PLN (польський злотий)
Строк дії: 2 роки
Відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку не тарифікується
Обслуговування неактивного рахунку (якщо останні 12 місяців не здійснювалось операцій з використанням платіжної картки) 20 грн / міс., але не більше фактичного залишку власних коштів на картрахунку
Обов'язковий залишок на картці 100 грн / 5 USD / 5 EUR / 5 GBP / 5 PLN
Оформлення та переоформлення основної платіжної картки 150 грн
Оформлення та переоформлення додаткової платіжної картки 100 грн
Переоформлення основної чи додаткової платіжної картки за ініціативою банку не тарифікується
Зарахування коштів в касах «RwS bank» 

з використанням картки – не тарифікується

без картки – 1%

Зарахування коштів через банкомати «RwS bank» з функцією Cash-in не тарифікується
Безготівкове зарахування (зовнішні та внутрішні надходження) не тарифікується
Комісія по транзакціям DCC до 500 грн / доба – не тарифікується
понад 500 грн / доба – 2,5%
DCC (Dynamic Currency Conversion) – миттєва конвертація валюти, яка використовується закордонними продавцями для переведення суми операції з місцевої валюти в валюту країни, на території якої випущена картка
Отримання готівки в установах та банкоматах «RwS bank» 0,5%, мін. 5 грн
Отримання готівки в установах та банкоматах «RwS bank» без використання картки 0,5% комісія не застосовується, якщо платіжна картка ще не отримана клієнтом
Зняття готівки в установах та банкоматах інших банків України 1,5% + 5 грн банк-еквайр може встановлювити власну комісію за видачу готівкових коштів
Зняття готівки за межами України 1,5% + 100 грн банк-еквайр може встановлювити власну комісію за видачу готівкових коштів
Безготівкові розрахунки за товари та послуги, в т.ч. в інтернеті не тарифікується
Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку) 2% конвертується в валюту рахунку за комерційним курсом іноземних валют, встановленим «RwS bank» на дату списання по здійсненій операції
Переказ коштів 

на рахунки «RwS bank» – не тарифікується

на рахунки відкриті в інших банках – 1%, мін. 10 грн

Здійснення Р2Р-переказу на картку «RwS bank»

не тарифікується

Здійснення Р2Р-переказу на платіжну картку іншого банку

1% + 5 грн

Надання виписки по картковому рахунку за попередній звітний місяць не тарифікується
Надання виписки по картковому рахунку за довільний період 50 грн
Надання довідки про наявність карткового рахунку та залишок коштів на ньому

за кожну довідку українською мовою – 100 грн

за кожну довідку англійською мовою – 150 грн

Перевірка балансу картки в банкоматах та установах 

в межах України – 1 грн

за межами – 5 грн

Вартість послуги інформування (направлення повідомлень по здійсненим операціям по рахунку у вигляді Push-, Viber- та СМС-повідомлень) 10 грн / щомісячно

послуга обов'язкова до підключення

для відключення - необхідно звернутись до найближчої установи Банку з відповідною заявою

Зміна PIN-коду в банкоматі 10 грн
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів не передбачено
Постановка платіжної картки в електронний стоп-список процесингового центру не тарифікується
Внесення картки до міжнародного стоп-списку MasterCard Worldwide та інші послуги, пов’язані із взаємодією з MasterCard Worldwide (у гривнях по курсу НБУ на день платежу) згідно рахунків, виставлених МПС утримується по факту отримання рахунку відплатіжної системи
Плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі, якщо претензія клієнта була спростована 250 грн
Вартість міжнародної доставки пластикової картки 400 грн оплата окремим розрахунковим документом
Плата за термінове оформлення платіжної картки протягом трьох робочих днів (додатково) 300 грн одноразово, у день надання послуги
Нарахування відсотків за несанкціонованим овердрафтом по рахунку 70% річних
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів по рахунку не передбачено
Надання довідки про зняття грошових коштів з рахунку, відкритого в «RwS bank», з метою вивезення їх за межі кордону України (для пред’явлення за місцем вимоги) 1% від суми, зазначеної в довідці в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом НБУ

 

* Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ – стягуються в національній валюті України за курсом НБУ на день розрахунків по здійсненій операції

 

+38 044 590 00 00
Контакт-центр Працює 24/7
+38 0 800 500 590 З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування