Тарифи для карток «Простір» фізичним особам

Пакет послуг «Персональний Prostir»

 

Назва операції/послуги Тариф
Примітки
Валюта рахунку грн

Обслуговування неактивного рахунку

(за яким останніх 12 місяців не здійснювалось жодної операції з використанням платіжної картки)

20 грн, але не більше фактичного залишку власних коштів на рахунку щомісячне договірне списання
Вартість відкриття поточного рахунку на користь фізичних осіб, у національній валюті  не тарифікується

Випуск основної платіжної картки «Простір Стандартна»

(з магнітною смугою)

40 грн одноразово у день надання послуги

Випуск додаткової платіжної картки «Простір Стандартна»

(з магнітною смугою)

Плата за переоформлення платіжної картки, яка випускається за ініціативою банку не тарифікується переоформлення картки за ініціативою Банку здійснюється у випадку отримання повідомлення від Національної платіжної системи щодо компрометації картки, технічної несправності магнітної смуги (не з вини клієнта)
Плата за переоформлення платіжної картки (основної та/або додаткової), за заявою клієнта (у разі закінчення терміну дії, втрати, пошкодження, викрадення, виходу з ладу, тощо) «Простір Стандартна» (з магнітною смугою) 40 грн одноразово у день надання послуги
Закриття рахунку не тарифікується
Безготівкове поповнення цільових коштів не тарифікується

сума вкладу, який розміщено в «RwS bank»

процентів по вкладу, отриманого кредиту від «RwS bank»

погашення кредиту, який надано в «RwS bank»

відсотків по кредиту

Безготівкове поповнення інших коштів 0,5%, мін. 3 грн одноразово у день надання послуги
Готівкове поповнення з використанням платіжної картки не тарифікується
Готівкове поповнення без використання платіжної картки 5 грн одноразово у день надання послуги
Видача готівки у мережі установ та банкоматів «RwS bank» не тарифікується
Видача готівки у відділеннях «RwS bank» без використання платіжної картки не тарифікується
Видача готівки у мережі установ інших банків, членів НПС «Простір»* 1,5% + 5 грн в день відображення операції по рахунку
Видача готівки у мережі банкоматів інших українських банків, членів НПС «Простір» 1,5% + 5 грн в день відображення операції по рахунку
Переказ коштів з рахунку на власні рахунки, відкриті в «RwS bank» не тарифікується
Переказ коштів з рахунку на інші рахунки, відкриті в «RwS bank» не тарифікується
Переказ коштів з рахунку на рахунки, відкриті в інших банках України 1%, мін. 10 грн від суми операції, в день відображення операції по рахунку
Операції в торгівельно-сервісній мережі не тарифікується
Вартість послуги інформування (направлення повідомлень по здійсненим операціям по рахунку у вигляді Push-, Viber- та СМС-повідомлень) 10 грн / щомісячно

послуга обов'язкова до підключення

для відключення - необхідно звернутись до найближчої установи Банку з відповідною заявою

Надання інформації про поточний стан рахунку (перевірка балансу) у відділеннях та банкоматах «RwS bank» 1 грн в день відображення операції по рахунку
Надання інформації про поточний стан рахунку (операція перевірки балансу) у мережі установ та банкоматів інших українських банків, членів НПС «Простір» 1 грн в день відображення операції по рахунку
Зміна PIN-коду у банкоматі 10 грн за кожну зміну
Надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць не тарифікується при наданні основної щомісячної виписки в установі Банку
Надання виписки по рахунку за довільний період на вимогу клієнта 50 грн одноразово, у день надання послуги, за кожну наступну виписку, яка не є основною
Надання офіційної довідки про стан рахунку за вимогою клієнта, за кожну довідку українською мовою 100 грн одноразово, у день надання послуги
Надання офіційної довідки про стан рахунку за вимогою клієнта, за кожну довідку англійською мовою 150 грн одноразово, у день надання послуги
Постановка карти у стоп-список не тарифікується
Зняття карти зі стоп-списку 20 грн одноразово, у день надання послуги
Плата за здійснення розслідування в НПС «Простір» за платіжною карткою, якщо претензія клієнта була спростована 250 грн оплата окремим розрахунковим документом
Відсотки, що нараховуються на залишок коштів клієнта на рахунку не передбачено
Відсотки за користування недозволеним овердрафтом 38% відсотків, річних

 

* Банк-еквайр може встановлювати власну комісію за видачу готівкових коштів

 

+38 044 590 00 00
Контакт-центр Працює 24/7
+38 0 800 500 590 З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування