Тарифи для віртуальної картки

Пакет послуг «Віртуальний»

 

Назва операції / послуги Розмір тарифу, без ПДВ
Тип картки MasterCard Debit World (віртуальна)
Валюта рахунку UAH, USD, EUR, GBP, PLN
Строк дії основної картки 5 років
Відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку не тарифікується
Оформлення та переоформлення основної платіжної картки

500 грн

Оформлення та переоформлення додаткової платіжної картки

500 грн

Переоформлення основної платіжної картки за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні)

500 грн

Переоформлення основної чи додаткової платіжної картки за ініціативою банку не тарифікується
Зарахування коштів в касах «RwS bank» 

не тарифікується

Зарахування коштів в касах «RwS bank» без використання платіжної картки

1%, мін. 5 грн

Зарахування коштів через банкомати «RwS bank» з функцією Cash-in не тарифікується
Безготівкове зарахування (зовнішні та внутрішні надходження) не тарифікується
Отримання готівки в установах та банкоматах «RwS bank»

5%

Зняття готівки в установах та банкоматах інших банків України

5%

Зняття готівки за межами України

5%

Безготівкові розрахунки за товари та послуги, в т.ч. в інтернеті не тарифікується
Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку)1 8,8% від суми операції
Переказ коштів на платіжні картки «RwS bank»

8,8% + 5 грн

Переказ коштів на рахунки, відкриті в інших банках України

8,8% + 5 грн

Здійснення Р2Р-переказу на картку «RwS bank»

8,8% + 5 грн

Здійснення Р2Р-переказу на платіжну картку іншого банку

8,8% + 5 грн

Надання виписки по картковому рахунку за попередній звітний місяць, за довільний період не тарифікується
Надання довідки про стан заборгованості по картковому рахунку не тарифікується
Перевірка балансу картки в банкоматах та установах 

1 грн

Інформування по рахунку SMS-повідомленням 5 грн / щомісячно
Зміна PIN-коду в банкоматі послуга не надається
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів не передбачено
Постановка платіжної картки в електронний стоп-список процесингового центру не тарифікується
Внесення картки до міжнародного стоп-списку MasterCard Worldwide та інші послуги, пов’язані із взаємодією з MasterCard Worldwide (у гривнях по курсу НБУ на день платежу) згідно рахунків, виставлених МПС
Плата за здійснення розслідування в МПС по платіжній картці, у разі, якщо претензія клієнта була спростована 250 грн
Нарахування відсотків за несанкціонованим овердрафтом по рахунку 70% річних
Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів по рахунку не передбачено

 

 

1 Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ – стягуються в національній валюті України за курсом НБУ на день розрахунків по здійсненій операції

 

+38 044 590 00 00 +38 0 800 500 590 З питань кредитування +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування