Тарифи на послуги «Банківські метали» (золото, срібло, платина, паладій) для юридичних осіб

Назва операції / послуги Тариф
Примітки
Відкриття поточного рахунку 50 грн*

для кожного банківського металу окремий рахунок,

рахунки в металах відкриваються тільки при наявності рахунку в національній валюті відкритого в «RwS bank»

Банківський метали з фізичною поставкою (золото, срібло, платина та паладій)
Внесення металів на поточний або депозитарний рахунок

не тарифікується

Видача металів, раніше розміщених на поточному або депозитному рахунку, зливками того самого чи більшого номіналу (за домовленістю сторін), які були внесені на рахунок

не тарифікується

Купівля / продаж банківського металу 0,2% від суми операції, мін. 100 грн* комісія сплачується у момент здійснення операції, вартість номіналів злитків враховується в комерційний курс банківського металу
Видача банківських металів, куплених з фізичною поставкою не тарифікується метал видається зливками, номінали яких вказано в заявці на купівлю
Банківський метали без фізичної поставки (золото, срібло)
Зарахування безготівкових банківських металів з рахунків інших банків не тарифікується
Перерахування безготівкових банківських металів за межі «RwS bank» 0,5% від суми операції, мін. 2 500 грн*
Купівля / продаж безготівкового банківського металу на міжбанківському ринку 1% від суми операції, мін. 2 500 грн*
Перерахування безготівкових або з фізичною поставкою банківських металів у межах «RwS bank» не тарифікується
Доплата за номінал при видачі з каси або обміну одного номіналу на інший
Зливки золота за одну шт.

від 1 до 100 грам штамп – 15 USD**

від 250 до 1 000 грам литі – 40 USD**

Зливки срібла за одну шт.

від 1 до 100 грам штамп – 15 USD**

від 250 до 1 000 грам литі – 40 USD**

Зливки платини та паладію за одну шт.

від 1 до 10 грам – 20 USD**

від 20 до 100 грам – 40 USD**

від 500 до 1 000 грам литі – 150 USD**

Надання виписки про стан рахунку за минулий місяць

не тарифікується

Надання виписки про стан рахунку за будь який попередній період на вимогу клієнта

100 грн*

Надання довідки про стан рахунку

100 грн*

Видача дублікатів договорів та платіжних документів, завірених Банком

100 грн*

Плата за закриття поточного рахунку

100 грн*

Нарахування процентів на залишок банківських металів % річних

0%

 

* Без ПДВ

 

** Комісія сплачується у гривні за курсом НБУ на день здійснення операції

 

 

+38 044 590 00 00
Контакт-центр Працює 24/7
+38 0 800 500 590 З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування