Тарифи на послуги з касового обслуговування резидентам і нерезидентам

Тарифи на послуги з касового обслуговування

 

Операції в національній валюті

 

Найменування послуги Тариф
Прийом готівкових коштів через касу Банку без відкриття рахунку на користь іншої особи, з якою не укладено договір про приймання платежів

до 200 000,00 – 1%, мін. 15 грн макс. 1 200 грн

понад 200 000,01 до 1 000 000,00 грн – 1 500 грн

понад 1 000 000,01 грн – 0,15% від суми платежу

Перевірка банкнот щодо справжності та платоспроможності 1 грн за купюру, мін. 10 грн
Оплата податків та зборів 0,6% від суми, мін. 10 грн
Перерахування грошових коштів на користь фізичних та юридичних осіб без відкриття рахунків, здійснених в межах «RwS bank» 0,5% від суми, мін. 15 грн
Перерахування грошових коштів на користь фізичних осіб без відкриття рахунків, здійснених в межах «RwS bank» (згідно договору–купівлі продажу нерухомого майна)

до 1 200 000,00 грн – 1 100 грн

від 1 200 000,01 до 2 000 000,00 – 1 600 грн

від 2 000 000,01 до 3 000 000, грн – 0,08% від суми, мін. 1 700 грн

від 3 000 000,01 грн – 0,2%

Отримання готівки через POS–термінал в касі Банку по картках, що емітовані іншими банками (VISA, MasterCard, Prostir) 2,5% від суми операції
Отримання готівки з поточних рахунків через касу «RwS bank» (крім відділень у м. Київ)1 до 100 000,00 грн – 1% від суми
від 100 000,01 грн – 5% від суми
Безготівкове перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в «RwS bank» , на поточний рахунок, відкритий в іншому банку України2 1% від суми
Купівля-продаж (обмін) іноземної валюти на МВРУ за заявою клієнта 0,5% від суми операції
Безготівкове зарахування коштів на картковий рахунок від продажу іноземної валюти на МВРУ 0,5% від суми операції
Надання довідки про зняття грошових коштів з рахунку, відкритого в «RwS bank», з метою вивезення їх за межі кордону України (для пред’явлення за місцем вимоги)3 1% від суми, зазначеної в довідці
Поповнення платіжних карт MasterСard та Visa (емітованих будь-яким українським банком) за допомогою системи Monego 1,5% від суми платежу + 5 грн
Переказ коштів за придбання автомобілів Mercedes-Benz 0,15% від суми, мін. 2 500 грн за один платіж

Переказ коштів на користь:

АТ ЗНВКІФ «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ: 41810329)

АТ ЗНВКІФ «ОРЛАНДО» (ЄДРПОУ: 41884170)

АТ ЗНВКІФ «СТРІМ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ:42517843)

АТ ЗНВКІФ «ЕВО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 43222969)

0,1% від суми, мін. 150 грн, макс. 1 000 (для платежів, які прийняті в операційний день до 15:00)

0,5% від суми, мін. 150 грн, макс. 2 500 (для платежів, які прийняті після 15:00 у операційні, вихідні та святкові дні)

Переказ коштів на користь:

ТОВ «ЕЛЕКТРОКАРС АВТО» (ЄДРПОУ: 40658214)

ТОВ «АВТОТРЕЙДЕР» (ЄДРПОУ: 42136811)

до 1 000 000,00 грн – 700 грн

від 1 000 000,01 грн – 1 300 грн

 

Операції в іноземній валюті

 

Найменування послуги Тариф
Поаркушне перерахування готівкових банкнот 0,5% від суми, мін. 10 грн
Перевірка банкнот щодо справжності та платоспроможності 1 грн за купюру, мін. 10 грн
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу 1% від суми, мін. 10 грн
Обмін банкнот (долари США, Євро) з незначними ознаками зношення 50% від суми, мін. 500 грн
Переказ коштів за межі України (за одну операцію)

в USD 0,40%, мін. 50$ макс. 400$*


в EUR: 0,40%, мін. 50Є макс. 400Є*


в RUR: 0,40%, мін. 700 RUB макс. 3 000 RUB*


інші 0,40% мін. 50$ макс. 400$ в екв.*

 

* Усі комісії, пов’язані з виконанням операцій з іноземною валютою та документами в іноземній валюті, сплачуються в національній валюті за курсом, що встановлений НБУ на день здійснення операцій
1 Комісія не застосовується для зняття готівки з вкладних (депозитних) рахунків
2 Комісія не застосовується в разі виплати заробітної плати, соціальних виплат (пенсії тощо), погашення кредитної заборгованості
3 В еквіваленті національної валюти за офіційним курсом НБУ

 

+38 044 590 00 00 +38 0 800 500 590 З питань кредитування +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування