Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб-нерезидентів

Пакет послуг для юридичних осіб-нерезидентів «Валютний»

 

Назва операції / послуги Тариф
Примітки
Відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валюті 500 євро
Відкриття інвестиційного рахунку 500 грн
Переоформлення поточного рахунку

не тарифікується – у зв'язку з ліквідацією

500 грн – у зв'язку з реорганізацією

Закриття поточного рахунку

500 грн – за ініціативою клієнта

не тарифікується – у зв’язку з ліквідацією підприємства

у сумі залишку коштів на поточному рахунку – за ініціативою Банку згідно з умовами договору

Переказ та зарахування безготівкових коштів у будь-якій валюті у межах «RwS bank» не тарифікується
Переказ коштів у національній валюті в операційний час в інші банки
(за один платіжний документ)
20 грн – на паперових носіях
10 грн – за допомогою «Клієнт–Банк»
Переказ коштів у національній валюті у після операційний час в інші банки
(за один платіжний документ)

0,1% від суми операції, мін. 20 грн макс. 500 грн

(паперові носії та «Клієнт–Банк»)

Переказ коштів в іноземній валюті на користь клієнтів інших банків в операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного часу датою валютування наступним робочим днем

в USD 0,1%, min 30$ max 200$*

в EUR: 0,1%, min 30Є max 200Є*

інші: 0,25%, min 30$ max 200$ у екв.*

Запит, зміна умов або ануляція переказів у іноземній валюті 90 USD*
Запит на уточнення надходження платежу у іноземній валюті 60 USD*
Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (еквівалент в валюті) до 50 000 – 0,3% від суми
від 50 001 до 100 000 – 0,25% від суми
від 100 001 – 0,2% від суми
плата стягується у гривні за курсом НБУ
у день проведення операції
Продаж безготівкової іноземної валюти за гривню 0,2% від суми конвертації
Конверсійні операції в безготівковій валюті 0,3% від суми конвертації
Надання довідки при відкритті / закритті рахунку (за одну довідку) не тарифікується за першу довідку по рахунку
Нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку згідно додаткової угоди до договору банківського рахунку
Відкриття депозитного рахунку не тарифікується

 

* Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу НБУ на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція. Тариф може бути додатково збільшено на суму комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності)

 

 

+38 044 590 00 00
Контакт-центр Працює 24/7
+38 0 800 500 590 З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування