Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб-резидентів

Пакет послуг для юридичних осіб «Стандартний»

 

Назва операції / послуги Розмір тарифу
Примітки до тарифу
Відкриття поточного рахунку в національній та іноземній валюті

100 грн – перший рахунок

кожен наступний рахунок – не тарифікується

Переоформлення поточного рахунку

не тарифікується – у зв'язку з ліквідацією

500 грн – у зв'язку з реорганізацією

Закриття поточного рахунку

500 грн – за ініціативою клієнта

не тарифікується – у зв’язку з ліквідацією підприємства

у сумі залишку коштів на поточному рахунку – за ініціативою Банку згідно з умовами договору

Переказ та зарахування безготівкових коштів у будь-якій валюті у межах «RwS bank» не тарифікується
Переказ коштів у національній валюті в операційний час в інші банки
(за один платіжний документ)
20 грн – на паперових носіях
10 грн – за допомогою «Клієнт–Банк»
Переказ коштів у національній валюті у після операційний час в інші банки
(за один платіжний документ)

0,1% від суми операції, мін. 20 грн макс. 500 грн

(паперові носії та «Клієнт–Банк»)

Переказ коштів в іноземній валюті на користь клієнтів інших банків в операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного часу датою валютування наступним робочим днем

в USD 0,1%, min 30$ max 200$*

в EUR: 0,1%, min 30Є max 200Є*

в RUB: 0,1%, min 500 RUB max 2 000 RUB*

інші: 0,25%, min 30$ max 200$ у екв.*

Отримання готівки з поточних рахунків через касу «RwS bank» (крім відділень у м. Київ)

до 100 000,00 грн – 1% від суми
від 100 000,01 грн – 5% від суми

комісія не застосовується для зняття готівки з вкладних (депозитних) рахунків
Безготівкове перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в «RwS bank» , на поточний рахунок, відкритий в іншому банку України

1% від суми

комісія не застосовується в разі виплати заробітної плати, соціальних виплат (пенсії тощо), погашення кредитної заборгованості
Запит, зміна умов або ануляція переказів у іноземній валюті 90 USD*
Запит на уточнення надходження платежу

60 USD* – в іноземній валюті

50 грн – в національній валюті

Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (еквівалент в валюті) для клієнтів, які відкрили рахунки в «RwS bank» з 29.03.2022

0,4% від суми*

Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (еквівалент в валюті) до 50 000 – 0,3% від суми
від 50 001 до 100 000 – 0,25% від суми
від 100 001 – 0,2% від суми
Продаж безготівкової іноземної валюти за гривню 0,1%
Конверсійні операції в безготівковій валюті 0,3% від суми конвертації
Видача готівкових коштів у межах замовленої суми

в національній валюті:

1% – для юридичних осіб

1% – для фізичних осіб підприємців до 500 000,00 грн

1,5% – для фізичних осіб–підприємців
від 500 000,01 грн

в іноземній валюті – 2%

Приймання та зарахування готівкових коштів (банкнот) клієнтів на власні поточні рахунки, відкриті в системі «RwS bank» не тарифікується
Надання довідки при відкритті / закритті рахунку (за одну довідку) не тарифікується за першу довідку по рахунку
Перевірка документів для прийняття на розрахункове обслуговування договору позики / кредиту / поворот. фін.допомоги (у т.ч., внесення змін до договору, який знаходиться на обслуговуванні в Банку), укладеного з нерезидентом1 1 000 грн у т.ч. з ПДВ в день звернення, за 1 договір одноразово
Обслуговування рахунків, що передбачає проведення платежів за договорами щодо виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами / позиками / поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті2 500 грн за 1 договір, щомісячно в останній робочий день звітного місяця
Підключення до системи «Клієнт-Банк»

250 грн

додаткове робоче місце – 150 грн

у день надання послуги
Супровід програмного комплексу «Клієнт-Банк» 150 грн / щомісячно плата стягується у випадку здійснення хоча б однієї операції у «Клієнт-Банку»
Перевірка документів з метою здійснення операцій з розрахункового обслуговування в іноземній валюті та гривні, а саме: операцій з повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції, доходів, дивідендів та інших коштів, отриманих у результаті здійснення іноземних інвестицій, а також операцій в межах Е-лімітів 2 500 грн за 1 операцію одноразово
Перевірка пакету документів на підставі яких здійснюється операція з розрахунково-касового обслуговування, а саме з перерахування коштів в національній валюті (в т.ч. аналіз фінансової операції та її відповідність змісту основної господарської діяльності клієнта (контрагента), в тому числі вивчення джерел походження грошових коштів клієнта) 0,5% від суми операції
Перевірка пакету документів на підставі яких здійснюється операція з розрахунково-касового обслуговування, а саме з перерахування коштів нерезидентом в національній валюті або резидентом в іноземній валюті (в т.ч. аналіз фінансової операції та її відповідність  змісту основної господарської діяльності клієнта (контрагента), в тому числі вивчення джерел походження грошових коштів клієнта) 5% від суми операції
Нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку згідно додаткової угоди до договору банківського рахунку
Відкриття депозитного рахунку не тарифікується

 

* Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу НБУ на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція. Тариф може бути додатково збільшено на суму комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності)

 

1 у тому числі таких, що стосуються зміни обслуговуючого банку
2 обслуговування договору позики / кредиту, укладеного з нерезидентом після реєстрації в НБУ

 

+38 044 590 00 00 +38 0 800 500 590 З питань кредитування +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування