Тарифи на послуги з РКО резидентів поточних (окрім карткових) рахунків фізичних осіб

Пакет послуг для фізичних осіб «Стандартний»

 

Назва операції / послуги Тариф
Примітки
Вартість відкриття поточного рахунку 100 грн оплата одноразово у день відкриття поточного рахунку за один рахунок. У разі відкриття рахунку під депозитну або кредитну угоду даний тариф не застосовується
Закриття поточного рахунку 250 грн
Нарахування процентів на залишок коштів на рахунку у будь-якій валюті, % річних 0% річних (згідно рішення КУАП та укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку)
Зарахування коштів на поточний рахунок не тарифікується
Видача готівки з поточного рахунку в національній та іноземній валюті 1% від суми, мін. 300 грн*
Видача коштів при поверненні депозиту та відсотків та при готівковому надходженні на поточний рахунок не тарифікується
Переказ коштів на рахунки, відкриті в інших банках (у національній валюті)

до 300 000,00 грн – 1% від суми, мін. 20 грн, макс. 1 500 грн

понад 300 000,01 грн – 0,5% від суми платежу, мін. 1 600 грн

оплата одноразово від суми операції у день надання послуги
Переказ коштів на рахунки, відкриті в інших банках (в іноземній валюті)

в USD 0,40%, min 50$ max 400$*

в EUR: 0,40%, min 50Є max 400Є*

інші 0,40% min 50$ max 200$ в екв.*

від суми переказу на дату здійснення операції, загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR) стягується у національній валюті України по курсу НБУ на дату та час здійснення операції
Оформлення довіреності на здійснення операцій по рахунках, видача довідок та виписок за попередні періоди 100 грн
Перехід на інший пакет послуг за ініціативою клієнта не тарифікується
Розслідування, зміна / уточнення умов платежу за ініціативою клієнта по переказах, здійснених клієнтом

150 грн для національної валюти

90 USD* для іноземної валюти

за умови можливості зміни/уточнення/анулювання
Анулювання платежу

100 грн для національної валюти

90 USD* для іноземної валюти

Перевірка пакетів документів та аналіз операцій, що здійснюються у межах е-ліміту 4 500 грн в т.ч. ПДВ сплачується за кожну фінансову операцію у межаї е-ліміту у день її здійснення
Внесення готівки на поточний рахунок покупця, відкритого в «RwS bank» за договорами купівлі–продажу, які підлягають нотаріальному посвідченю (в т. ч. для Ескроу рахунків)

1 000 грн (за одну угоду)

1 500 грн (за одну угоду)

0,08% від суми, мін. 1 600 грн (за одну угоду)

0,20% від суми, мін. 4 000 грн (за одну угоду)

внесення коштів у сумі:

до 1 200 000 грн

від 1 200 000,01 грн до 2 000 000,00 грн

від 2 000 000,01 грн до 3 000 000,00 грн

понад 3 000 000,01 грн

Видача готівкових коштів з поточного рахунку продавців не тарифікується за умови зарахування коштів з рахунків які відкриті в «RwS bank»
СМС-повідомлення 50 грн
за одне повідомлення 
Надання довідки про зняття грошових коштів з рахунку, відкритого в «RwS bank», з метою вивезення їх за межі кордону України (для пред’явлення за місцем вимоги) 1% від суми, зазначеної в довідці в еквіваленті національної валюти за офіційним курсом НБУ
Продаж, купівля та конвертація безготівкових валютних коштів на УМВР 0,4%, мін. 100 грн

 

* Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу НБУ на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція. Тариф може бути додатково збільшено на суму комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності)

 

 

+38 044 590 00 00
Контакт-центр Працює 24/7
+38 0 800 500 590 З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування