Тарифний пакет по обслуговуванню IT фахівців суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП)

Операції та послуги Тариф
Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті не тарифікується
Закриття поточного рахунку 100 грн
Зарахування безготівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок клієнта не тарифікується
Безготівкове перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в «RwS bank» , на поточний рахунок, відкритий в іншому банку України1 1% від суми
Отримання готівки з поточних рахунків через касу «RwS bank» (крім відділень у м. Київ)2 до 100 000,00 грн – 1% від суми
від 100 000,01 грн – 5% від суми
Переказ коштів в національній валюті в інші банки в межах України (за один платіжний документ):
За допомогою «Клієнт-Банк» не тарифікується
На паперових носіях 20 грн
Проведення автоматичного договірного списання безготівкових коштів з поточного рахунку (переказ коштів) клієнта згідно окремого договору з подальшим зарахуванням на поточні рахунки (за один платіжний документ):
В «RwS bank» не тарифікується
В інші комерційні банки 10 грн
Уточнення реквізитів до переказу 50 грн
Зарахування безготівкових коштів в іноземній валюті на поточний рахунок клієнта не тарифікується
Переказ іноземної валюти на користь клієнтів «RwS bank» (у т.ч. продаж валюти, погашення кредитів, відсотків, розміщення депозитів) не тарифікується
Переказ іноземної валюти на користь клієнтів інших банків (за одну операцію):

в USD 0,1%, min 30$ max 200$*

в EUR: 0,1%, min 30Є max 200Є*

в RUR: 0,1%, min 500 RUB max 2 000 RUB*

інші 0,25%, min 30$ max 200$*

Зміна умов або ануляція переказів, виконаних на користь клієнтів «RwS bank» від інших банків (за одну операцію): 90 USD*
Запит на уточнення надходження платежу 60 USD*
Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (еквівалент в валюті) для клієнтів, які відкрили рахунки в «RwS bank» з 29.03.2022

0,4% від суми*

Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню

до 50 000 одиниць 0,2% від суми

від 50 001 до 100 000 одиниць 0,15% від суми

від 100 001 одиниць 0,1% від суми

Продаж безготівкової іноземної валюти за гривню не тарифікується
Конверсійні операції в безготівковій валюті (обмін однієї іноземної валюти на іншу) 0,2% від суми конвертації
Видача готівкових коштів в національній або іноземній валюті 0,5%
Приймання та зарахування готівкових коштів клієнтів на власні поточні рахунки в «RwS bank» не тарифікується
Надання будь-якої довідки на запит клієнта 50 грн
Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів, за формою, наданою аудиторською фірмою (за одну довідку) 400 грн
Підключення до системи «Клієнт-Банк» 250 грн
Супровід програмного комплексу «Клієнт-Банк» (щомісячно) 50 грн
Заміна секретних ключів користувачів при компрометації секретних ключів або забутого пароля 30 грн (за кожний сертифікат)
Перевірка пакету документів на підставі яких здійснюється операція з розрахунково-касового обслуговування, а саме з перерахування коштів в національній валюті (в т.ч. аналіз фінансової операції та її відповідність змісту основної господарської діяльності клієнта (контрагента), в тому числі вивчення джерел походження грошових коштів клієнта) 0,5% від суми операції
Перевірка пакету документів на підставі яких здійснюється операція з розрахунково-касового обслуговування, а саме з перерахування коштів нерезидентом в національній валюті або резидентом в іноземній валюті (в т.ч. аналіз фінансової операції та її відповідність  змісту основної господарської діяльності клієнта (контрагента), в тому числі вивчення джерел походження грошових коштів клієнта) 5% від суми операції

 

1 комісія не застосовується в разі виплати заробітної плати, соціальних виплат (пенсії тощо), погашення кредитної заборгованості
2 комісія не застосовується для зняття готівки з вкладних (депозитних) рахунків

 

* Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу Національного банку України на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція. Тариф може бути додатково збільшено на суму комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності)
Введено в дію з 12.03.2021 року

 

+38 044 590 00 00 +38 0 800 500 590 З питань кредитування +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування