Тарифний пакет по обслуговуванню IT фахівців суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП)

Операції та послуги Тариф
Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті

100 грн – перший рахунок

кожен наступний рахунок – не тарифікується

Закриття поточного рахунку не тарифікується
Переказ та зарахування безготівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок клієнта в межах «RwS bank» не тарифікується
Переказ коштів в національній валюті в інші банки в операційний час

на паперових носіях – 20 грн / платіж

через клієнт-банк – 10 грн / платіж

Переказ коштів в національній валюті в інші банки після операційного часу

0,1% від суми
(мін. 20 грн, макс. 500 грн)

Переказ коштів в іноземній валюті в інші банки в операційний час датою валютування поточним робочим днем або після операційного часу датою валютування наступним робочим днем

0,1% від суми
(мін. 50 $/Є*, макс. 100 $/Є*)

Отримання готівки у межах замовленої суми в національній валюті – 1% від суми
в іноземній валюті – 2% від суми
Запит, зміна умов або ануляція переказів, виконаних на користь клієнтів «RwS bank» від інших банків (за одну операцію) 90 USD*
Запит на уточнення надходження платежу

60 USD* – в іноземній валюті

50 грн – в національній валюті

Купівля безготівкової іноземної валюти за гривню (еквівалент в валюті)

до 50 000 0,3% від суми

від 50 001 до 100 000 0,25% від суми

від 100 001 0,2% від суми

Продаж безготівкової іноземної валюти за гривню 0,1% від суми
Конверсійні операції в безготівковій валюті 0,3% від суми конвертації
Приймання та зарахування готівкових коштів клієнтів на власні поточні рахунки в «RwS bank» не тарифікується
Надання довідки при відкритті / закритті рахунку на запит клієнта не тарифікується
Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів (за одну довідку) 100 грн
Надання довідки щодо відсутності або наявності заборгованості по кредитах та / або відсотках по них 200 грн
Підключення до системи «Клієнт-Банк»

250 грн

150 грн – додаткове робоче місце

Супровід програмного комплексу «Клієнт-Банк» (щомісячно) 150 грн
Заміна секретних ключів користувачів при компрометації секретних ключів або забутого пароля 250 грн (за кожний сертифікат)
SMS-інформування 40 грн
Нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку згідно додаткової угоди до договору банківського рахунку

 

 

* Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу Національного банку України на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти, в якій здійснюється відповідна операція. Тариф може бути додатково збільшено на суму комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності)
Введено в дію з 27.10.2022 року

 

+38 044 590 00 00
Контакт-центр Працює 24/7
+38 0 800 500 590 З питань кредитування для споживачів в т.ч. осіб, приналежних до захищеної категорії +38 067 878 20 54 З питань якості обслуговування