Авалювання векселів

"RwS bank" пропонує послуги з авалювання векселів для підприємств, які працюють в агропромисловому секторі, на наступних умовах:
  • Об’єкт авалювання: грошовий борг оформлений у вигляді векселя за фактично поставлені товари, а саме: добрива, засоби захисту рослин, посівний матеріал;
  • Види векселів: прості, переказні;
  • Валюта векселя авальованого банком: гривня;
  • Сума авалю: сума авалю за кожним окремим векселем може бути менша або дорівнювати заборгованості по векселю та не має перевищувати суму встановленого Ліміту авалювання;
  • Ліміт авалювання: встановлюється  уповноваженим органом банку, строком дії 12 місяців;
  • Забезпечення: депозит, нерухомість, сільськогосподарська техніка, транспорт.

Тариф комісійної винагороди: 

Комісія за управління кредитною операцією (за встановлення ліміту авалювання векселів)

1% від суми ліміту (мін. 2000 грн.)

Розраховується від суми встановленого ліміту/суми збільшення ліміту. Сплачується одноразово до здійснення першої операції по авалюванню.

Комісія за надання авалю за векселем (товарним) (щомісячна або одноразова сплата):

Щомісячна сплата

0,3% від суми векселя (мін. 250 грн.) за кожний календарний місяць (повний або його частину)

Розраховується від номіналу векселя/суми збільшення за кожний календарний місяць строку дії авалю.

Одноразова сплата:

Вексель строком дії до 6 міс. включно

1,8% від суми векселю (мін. 1000 грн.)

Розраховується від номіналу векселя/суми збільшення. Сплачується одноразово до надання авалю за векселем за весь строк користування незалежно від фактичного строку користування авальованим Банком векселем.

Вексель строком дії до 9 міс. включно

2,6% від суми векселю (мін. 1000 грн.)

Розраховується від номіналу векселя/суми збільшення. Сплачується одноразово до надання авалю за векселем за весь строк користування незалежно від фактичного строку користування авальованим Банком векселем.

Вексель строком дії до 12 міс. включно

3,5% від суми векселю (мін. 1000 грн.)

Розраховується від номіналу векселя/суми збільшення. Сплачується одноразово до надання авалю за векселем за весь строк користування незалежно від фактичного строку користування авальованим Банком векселем.