Клієнт банк

Програмний комплекс “Клієнт–Банк” призначений для створення автоматизованих систем (АС) захищеного електронного документообігу між Банком та Клієнтами з використанням комп`ютерних та комунікаційних мереж, у тому числі і мережі Інтернет. У якості клієнтського місця використовується PC під управлінням операційної системи MS Windows та браузер Internet Explorer.

Особливості комплексу:     

  • Клієнт зв`язується з Банком через провайдера, що забезпечує доступ до мережі Інтернет. Сервер провайдера використовується як транспортний вузол мережевого з`єднання Клієнт–Банк. Не потрібне встановлення будь-яких компонентів на сервері провайдера та комп`ютері Клієнта.
  • Забезпечується технологія “Банк–Online” особливістю якої є використання централізованої Бази Даних, розміщеної у Банку. Клієнт взаємодіє з Базой Даних у режимі реального часу. Ця база даних постійно поповнюється як документами, що надходять від Клієнта, так і документами, що надходять для Клієнта із автоматизиованої банківської системи.
  • Програмно–інформаційні засоби, необхідні Клієнту для роботи з даними, також зберігаються у Банку є мобільними та надаються Клієнту за його запитом. Браузер Internet Explorer дозволяє зберігти ці програмно–інформаційні засоби на клієнтському комп`ютері та оновлювати їх за необхідністю.
  • Технологія “Банк–Online” дозволяє працювати з документами, що зберігаються у базі даних у Банку одночасно декількім представникам Клієнта (наприклад Директор і Бухгалтер) з різних місць їх знахождення.
  • Існує можливість додаткового інформування клієнтів про рух коштів на рахунку за допомогою СМС та соціальних мереж (Viber).

 

Послуга Клієнт-банк надається клiєнтам "RwS bank", що мають поточний рахунок. Для початку роботи необхiдно:

  • Наявність підключення до мережі Internet
  • Укласти типовий договiр; 
  • Отримати засоби захисту iнформацiї;
  • Забезпечити відповідність вимогам до технічних та програмних засобів. 

 

Завантажити робоче місце клієнта:
ZIP-архів
SFX-архів
Документація по системі "Клієнт-Банк" (українська версія)
Документація по системі "Клієнт-Банк" (російська версія)
Телефон технічної підтримки:  (044) 590-00-05, (067) 878-22-08