Клієнт банк

Програмний комплекс “Клієнт–Банк” призначений для створення автоматизованих систем (АС) захищеного електронного документообігу між Банком та Клієнтами з використанням комп`ютерних та комунікаційних мереж, у тому числі і мережі Інтернет. У якості клієнтського місця використовується PC під управлінням операційної системи MS Windows та браузер Internet Explorer.

Особливості комплексу:     

 • Клієнт зв`язується з Банком через провайдера, що забезпечує доступ до мережі Інтернет. Сервер провайдера використовується як транспортний вузол мережевого з`єднання Клієнт–Банк. Не потрібне встановлення будь-яких компонентів на сервері провайдера та комп`ютері Клієнта.
 • Забезпечується технологія “Банк–Online” особливістю якої є використання централізованої Бази Даних, розміщеної у Банку. Клієнт взаємодіє з Базой Даних у режимі реального часу. Ця база даних постійно поповнюється як документами, що надходять від Клієнта, так і документами, що надходять для Клієнта із автоматизиованої банківської системи.
 • Програмно–інформаційні засоби, необхідні Клієнту для роботи з даними, також зберігаються у Банку є мобільними та надаються Клієнту за його запитом. Браузер Internet Explorer дозволяє зберігти ці програмно–інформаційні засоби на клієнтському комп`ютері та оновлювати їх за необхідністю.
 • Технологія “Банк–Online” дозволяє працювати з документами, що зберігаються у базі даних у Банку одночасно декількім представникам Клієнта (наприклад Директор і Бухгалтер) з різних місць їх знахождення.
 • Існує можливість додаткового інформування клієнтів про рух коштів на рахунку за допомогою СМС та соціальних мереж (Viber)

 

Послуга Клієнт-банк надається клiєнтам "RwS bank", що мають поточний рахунок. Для початку роботи необхiдно:

 • Наявність підключення до мережі Internet
 • Укласти типовий договiр; 
 • Отримати засоби захисту iнформацiї;
 • Забезпечити відповідність вимогам до технічних та програмних засобів. 

Розпочати роботу с Інтернет-Клієнт-Банк

Українська версія

Російська версія

Англійська версія

Завантажити робоче місце клієнта:

Документація по системі "Клієнт-Банк" (українська версія)
Документація по системі "Клієнт-Банк" (російська версія)

Пам'ятка користувача системи "Клієнт-Банк" - питання та шляхи їх вирішення
Пам'ятка користувача системи "Клієнт-Банк" - інформування за допомогою СМС та соціальних мереж

 

Телефон технічної підтримки:  (044) 590-00-05, (067) 878-22-08

 

Зарплатний проект від "RwS bank" 

"RwS bank"  надає широкий спектр вигідних рішень юридичним особам та їх менеджменту. Ми розуміємо і цінуємо клієнтів та їх потреби, а тому оперативно забезпечуємо вирішення всіх фінансових питань.

Зокрема і питань виплат заробітної плати співробітникам через картки.

Зарплатні проекти "RwS bank" – це зручний механізм виплат:

 • Заробітної плати
 • Премій
 • Компенсацій
 • Витрат на відрядження
 • Інших нарахувань для співробітників

Головними перевагами співпраці з "RwS bank" для бізнесу є гнучкі тарифи, зарахування коштів «день-в-день», спрощена робота бухгалтерії.

Перевагами для співробітника є відсутність прив’язки до місця отримання зарплати, цілодобовий доступ до коштів на картці, SMS-банкінг, безкоштовне надання виписок.