Інформація до оприлюднення

Свідоцтвопро реєстрацію випуску акцій

Банківська ліцензія №277 (24.11.2016)

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (10.09.2018)

Свідоцтво учасника Фонду №230 (07.12.2016 р.) 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (05.01.2017)

Свідоцтво Рейтингового агентства "Стандарт рейтинг" про довгостроковий кредитний рейтинг (01.11.2019)

Свідоцтво про участь у Національній платіжній системі "Український платіжний простір" і отримання ліцензії на використання торговельної марки (17.03.2017)

Публічна пропозиція на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕТИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК»

Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, інші внутрішні положення Банку, що регулюють діяльність органів Банку, та зміни до них

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 14082019/9 АТ «РВС БАНК» (14.08.2019)

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №25042018/02 ПАТ «РВС БАНК» (25.04.2018)

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №25042017/01 ПАТ «РВС БАНК» (25.04.2017)

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Наглядову раду

Положення про Правління

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.09.2020 (дата оприлюднення - 22.09.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.09.2020 (дата оприлюднення - 21.09.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.09.2020 (дата оприлюднення - 14.09.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 31.08.2020 (дата оприлюднення - 01.09.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.08.2020 (дата оприлюднення - 26.08.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.08.2020 (дата оприлюднення - 25.08.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.08.2020 (дата оприлюднення - 25.08.2020)

Завантажити

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.09.2020 р. (дата оприлюднення - 17.09.2020)

Завантажити

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04.09.2020 р. (дата оприлюднення - 07.09.2020)

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 03.09.2020 р. (дата оприлюднення 04.09.2020)

Завантажити

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 04.09.2020)

Завантажити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 04.09.2020)

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ НА 21.09.2020 (дата оприлюднення 04.09.2020)

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 25.08.2020 р. (дата оприлюднення 25.08.2020)

Завантажити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 25.08.2020)

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ НА 25.08.2020 (дата оприлюднення 25.08.2020)

Завантажити

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 25.08.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.08.2020 (дата оприлюднення - 25.08.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.08.2020 (дата оприлюднення - 25.08.2020)

Завантажити

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 17.08.2020 р. (дата оприлюднення 19.08.2020)

Завантажити

Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, що скликаються на 21.08.2020, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій АТ «РВС БАНК» (Дата оприлюднення 17.08.2020) 

Завантажити 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.08.2020 (дата оприлюднення - 17.08.2020)

Завантажити

Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, що скликаються на 21.08.2020, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій АТ «РВС БАНК» (Дата оприлюднення 3.08.2020) 

Завантажити 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.07.2020 (дата оприлюднення - 22.07.2020)

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 15.07.2020 р. (дата оприлюднення 21.07.2020)

Завантажити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 21.07.2020)

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ НА 21.08.2020 (дата оприлюднення 21.07.2020)

Завантажити

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 21.07.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.07.2020 (дата оприлюднення - 17.07.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.07.2020 (дата оприлюднення - 13.07.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.06.2020 (дата оприлюднення - 01.07.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.06.2020 (дата оприлюднення - 23.06.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.06.2020 (дата оприлюднення - 16.06.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 11.06.2020 (дата оприлюднення - 16.06.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 10.06.2020 (дата оприлюднення - 11.06.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.06.2020 (дата оприлюднення - 11.06.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 03.06.2020 (дата оприлюднення - 03.06.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.05.2020 (дата оприлюднення - 25.05.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.05.2020 (дата оприлюднення - 22.05.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 08.05.2020 (дата оприлюднення - 14.05.2020)

Завантажити

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 17.04.2020 р. (дата оприлюднення 23.04.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.04.2020 (дата оприлюднення - 22.04.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.04.2020 (дата оприлюднення - 16.04.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.04.2020 (дата оприлюднення - 02.04.2020)

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  РВС БАНК на 24 квітня 2020 року (дата оприлюднення 25.03.2020)

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 18.03.2020 р. (дата оприлюднення 25.03.2020)

Завантажити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 25.03.2020)

Завантажити

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 25.03.2020)

Завантажити

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента від 29.04.2020 р. (дата оприлюднення – 06.05.2020 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 06.05.2020 (дата оприлюднення - 06.05.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24.03.2020 (дата оприлюднення - 25.03.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.03.2020 (дата оприлюднення - 13.03.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.03.2020 (дата оприлюднення - 02.03.2020)

Завантажити

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів - 21.02.2020 ( Дата публікації 25.02.2020)
Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.02.2020 (дата оприлюднення - 18.02.2020)

Завантажити

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «РВС БАНК» (Дата публікації 17.02.2020)

Завантажити 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ ( вид інформації)  від 14.02.2020 року (Дата публікаціїї 14.02.2020)

Завантажити

Повідомлення про проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  РВС БАНК 27лютого 2020 року з урахуванням спростування від 14.02.2020  (Дата публікації 14.02.2020)

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  РВС БАНК 27лютого 2020 року (з недостовірною інформацією) (Дата публікації 14.02.2020) 
Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ від 14.02.2020 року (Дата публікації 14.02.2020)

Завантажити 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28.01.2020 (дата оприлюднення - 28.01.2020)

Завантажити

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  РВС БАНК від 27лютого 2020 року (дата оприлюднення 27.01.2020)

Завантажити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ станом на 22.01.2020 р. (дата оприлюднення 27.01.2020)

Завантажити

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ (дата оприлюднення 27.01.2020)

Завантажити

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (дата оприлюднення 27.01.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13.01.2020 (дата оприлюднення - 13.01.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 13.01.2020 (дата оприлюднення - 13.01.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.01.2020 (дата оприлюднення - 09.01.2020)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.12.19 (дата оприлюднення - 23.12.19)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.12.19 (дата оприлюднення - 13.12.19)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.11.2019 р. (дата оприлюднення – 12.11.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента від 14.06.2019 р. (дата оприлюднення – 19.07.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента від 12.06.2019 р. (дата оприлюднення – 19.07.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.06.2019 р. (дата оприлюднення – 19.07.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.06.2019 р. (дата оприлюднення – 19.07.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.04.2019 р. (дата оприлюднення – 02.05.2019 р.)

Завантажити

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.04.2019 р. (дата оприлюднення – 02.05.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.04.2019 р. (дата оприлюднення – 24.04.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 19.04.2019 р. (дата оприлюднення – 22.04.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.04.2019 р. (дата оприлюднення – 08.04.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 18.03.2019 р. (дата оприлюднення – 19.03.2019 р.)

Завантажити

Повідомлення про спростування особливої інформації емітента від 12.03.2019 р. (дата оприлюднення – 13.03.2019 р.)

Завантажити 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.03.2019 р. (дата оприлюднення – 13.03.2019 р.)

Завантажити 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.02.2019 р. (дата оприлюднення 18.02.2019 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 21.01.2019 р. (дата оприлюднення 22.01.2019 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 03.01.2019 р. (дата оприлюднення – 04.01.2019 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 26.12.2018 р. (дата оприлюднення – 27.12.2018 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (06.12.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (03.12.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (14.11.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (22.10.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (07.09.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (20.08.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15.08.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15.08.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (27.04.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.04.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.04.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26.01.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (05.09.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (30.08.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (25.04.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (04.01.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (09.11.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (04.11.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (28.10.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (29.04.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (14.04.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (08.04.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (09.10.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (02.09.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (02.09.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (11.08.2015)