Структура власності Банку

Документи відображають структуру власності "RwS bank" станом на 1.01.2020 року.

Документи оприлюднюються відповідно до вимог Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, яке затверджено постановою Правління  Національного банку України від 21.05.2015 №328.